Fastcloud

GreekEnglish

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 15:35

Eco Design

Συντάκτης:  Διευθύνων Σύμβουλος
Ο Οικολογικός Σχεδιασμός (Eco Design) προϊόντων και υπηρεσιών είναι σύγχρονη απαίτηση για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις.

Είναι δύο οι λόγοι για κάτι τέτοιο:

Ο πρώτος λόγος αφορά στην περικοπή δαπανών αγοράς πρώτων υλών και παραγωγής.

Ο δεύτερος λόγος αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της φήμης της εταιρείας στα εμπλεκόμενα μέρη.

Τί είναι όμως πραγματικά ο Οικολογικός Σχεδιασμός;

Ο Οικολογικός Σχεδιασμός (ΟΣ) είναι η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών πτυχών και χαρακτηριστικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΟΣ ενσωματώνεται με παρόμοιο τρόπο όπως και άλλες σημαντικές απαιτήσεις που ήδη λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία του σχεδιασμού, δηλαδή ποιότητα, νομοθεσία, κόστη, λειτουργικότητα, αντοχή, εργονομία, αισθητική και υγεία και ασφάλεια. Ως αποτέλεσμα, τα οικολογικά σχεδιασμένα προϊόντα είναι καινοτόμα, έχουν καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση και είναι όσον αφορά στην ποιότητα τουλάχιστο το ίδιο καλά όσο και τα πρότυπα της αγοράς.

Ο ΟΣ υιοθετεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στη σχέση των προϊόντων και των υπηρεσιών με το περιβάλλον σε τρία επίπεδα:

 • εξετάζεται ολόκληρος ο Κύκλος Ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κάποιου προϊόντος δεν προκύπτουν μόνο κατά την κατασκευή του, τη χρήση του ή όταν μετατρέπεται σε απόβλητα, αλλά από ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Περιλαμβάνει την απόκτηση και τη μεταφορά των πόρων που απαιτούνται για την κατασκευή του προϊόντος , τις κατασκευαστικές διεργασίες, τη διανομή, τη χρήση και τη συντήρηση, την επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία των αποβλήτων του.
 • το προϊόν εξετάζεται ως σύστημα. Όλα τα στοιχεία που χρειάζεται κάποιο προϊόν για να αναπτύξει τη λειτουργία του (αναλώσιμα, συσκευασία, δίκτυα ενέργειας, κ.τ.λ.) πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη.
 • ακολουθείται μια πολυκριτηριακή προσέγγιση. Εξετάζονται όλες οι διαφορετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορούν να δημιουργηθούν από ένα σύστημα προϊόντος κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής του, για να αποφευχθούν οι ανταλλαγές ανάμεσα στις διάφορες κατηγορίες επιπτώσεων (π.χ. εξάντληση πόρων, φαινόμενο θερμοκηπίου, τοξικότητα, κ.τ.λ.).

Αυτή η ολοκληρωμένη δομή διευκολύνει τη χρήση του ΟΣ σε συνδυασμό με άλλα εργαλεία ΟΠΠ.

Γιατί ο οικολογικός σχεδιασμός γίνεται τόσο σημαντικός;

Η εφαρμογή του οικολογικού σχεδιασμού (ΟΣ) μπορεί παράλληλα να ωφελήσει τις εταιρείες, τους χρήστες και την κοινωνία επειδή ανταποκρίνεται στο κοινό ενδιαφέρον απόκτησης πιο αποδοτικών προϊόντων από άποψη τόσο οικονομική όσο και περιβαλλοντική, δηλαδή:

 • Ο παραγωγός κατασκευάζει ένα προϊόν χρησιμοποιώντας λιγότερα υλικά, νερό ενέργεια, κ.τ.λ. και παράγει λιγότερα απόβλητα για διαχείριση. Συνεπώς τα κατασκευαστικά κόστη μειώνονται.
 • Ο χρήστης αγοράζει ένα πιο αξιόπιστο και ανθεκτικό προϊόν που θα χρειαστεί λιγότερη ενέργεια ή αναλώσιμα για να λειτουργήσει και μπορεί να επιδιορθωθεί εύκολα όταν είναι ανάγκη.
 • Η κοινωνία θα ωφεληθεί με την αύξηση της διαθεσιμότητας των πόρων για προϊόντα ή υπηρεσίες και με την αποφυγή πιθανής ζημιάς στο περιβάλλον, συνεπώς εξοικονομούνται έτσι οποιαδήποτε αντίστοιχα κόστη επεξεργασίας ή αποκατάστασης.

Επιπλέον, οι Ευρωπαϊκοί κανονισμοί αναγνωρίζουν και δίνουν έμφαση στην ευθύνη που έχουν οι παραγωγοί για την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Ο ΟΣ μπορεί να βοηθήσει τους παραγωγούς να αντεπεξέλθουν με επιτυχία σε αυτή την ευθύνη και να εναρμονιστούν με νομοθεσίες που σχετίζονται με το προϊόν.

Άλλοι εσωτερικοί ή εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να υποκινήσουν την εφαρμογή του ΟΣ στην εταιρεία σας είναι:

 • η ανάγκη καινοτομίας του προϊόντος
 • η εταιρική απόφαση ενίσχυσης της εικόνας της επωνυμίας του προϊόντος με το να γίνει περιβαλλοντικά πιο σωστό
 • η ανάγκη ανανέωσης των υφιστάμενων κατασκευαστικών τεχνολογιών ή διεργασιών
 • η ανάγκη βελτίωσης της κατασκευαστικής και λογιστικής αποδοτικότητας για να μειωθούν τα κόστη
 • η επένδυση ή η έρευνα και ανάπτυξη
 • η πίεση από την αγορά για πιο οικολογικά προϊόντα
 • η πίεση από τη νομοθεσία
 • η στρατηγική θέση σε σχέση με τους ανταγωνιστές
 • οι νέες εξελίξεις στην τεχνολογία
Οφέλη οικολογικού σχεδιασμού για Μικρομεσαίες ΕπιχειρήσειςΤα πιθανά οφέλη που μπορείτε να αποκομίσετε με την εφαρμογή του οικολογικού σχεδιασμού (ΟΣ) περιλαμβάνουν:
 • Μειωμένα κόστη κατασκευής και διανομής με την αναγνώριση μη αποδοτικών διεργασιών που μπορούν να βελτιωθούν και με την ανεύρεση καινούριων τρόπων για να παράγετε περισσότερα χρησιμοποιώντας λιγότερα.
 • Παρακίνηση της καινοτόμου σκέψης στο εσωτερικό της εταιρείας σας, κάτι που οδηγεί σε αυξημένη καινοτομία και διευκολύνει τη δημιουργία καινούριων ευκαιριών στην αγορά.
 • Ενισχυμένη επωνυμία και εικόνα του προϊόντος λόγω της περιβαλλοντικής σας ευσυνειδησίας και της καινοτόμου συμπεριφοράς σας.
 • Εναρμόνιση με περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Οι απαιτήσεις των υφιστάμενων κανονισμών πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για βελτιώσεις. Πρέπει συνεπώς να προσπαθήσετε να προβλέψετε μελλοντικές νομοθεσίες. Πολλές νέες Οδηγίες είναι υπό ανάπτυξη και επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν το σχεδιασμό των προϊόντων.
 • Βελτιωμένη ποιότητα των προϊόντων σας που προέρχεται από την αυξανόμενη αντοχή και λειτουργικότητα και από την ευκολία επιδιόρθωσης και ανακύκλωσης τους. Μπορούν να εξεταστούν διάφορες στρατηγικές ΟΣ για να το πετύχετε αυτό.
 • Αυξημένη πρόσθετη αξία των προϊόντων που έχουν καλύτερη περιβαλλοντική απόδοση κατά τη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής τους και είναι επίσης καλύτερης ποιότητας.
 • Πρόσβαση σε αγορές πράσινης προμήθειας
 • Πρόσβαση σε οικολογικά σήματα
 • Αυξημένη γνώση για το προϊόν και τις διεργασίες που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για στρατηγικό προγραμματισμό, για επικοινωνιακές στρατηγικές ή για αξιολόγηση της επιχείρησης σας.

Η FastCloud σε συνεργασία με πολύπειρους τεχνοκράτες επιστήμονες, είναι σε θέση να σας παρέχει τη συγκεκριμένη υπηρεσία με το μέγιστο δυνατό όφελος για την επιχείρησή σας.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 12:26
Διευθύνων Σύμβουλος

Διευθύνων Σύμβουλος

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Άρθρα από Διευθύνων Σύμβουλος

Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία αυτή: « Life Cycle Analysis Carbon Footprint Strategy »

Τελευταία Νέα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FRANCHISING

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η αναβάθμιση των…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:21 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων νέων ή…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 10:57 στην κατηγορία Προγράμματα

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη μεταποίηση θα προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 170…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 13:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.)…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 12:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Στόχος Προγράμματος: Η σύνδεση της έρευνας και…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 09:34 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι…...

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 11:53 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Σύγχρονη Μεταποίηση

Το Πρόγραμμα « Σύγχρονη Μεταποίηση »αφορά στη…...

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 13:01 στην κατηγορία Προγράμματα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 09:10 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Ε.Κ.Ε. - CSR Eco Design

FastCloud - Θεσσαλονίκη

Λεωφ. Παπανικολάου 27
Τ.Κ.  570 10, Ρετζίκι
Τηλ.: 2310 756320
Fax:  2310 756320

Fastcloud Ρωσία

Selezneva 201

Krasnodar

Tel. +7 918 431 07 91

Fastcloud -Αθήνα

Αγίας Παρασκευής 9

Άνω Πέυκη 15121

Τηλ 6944522385

FastCloud - Κύπρος

Κόδρου 4, 2028, Στρόβολος
Nicosia - Cyprus
Tel.: +357 22510091
Fax: +357 22510041

Fastcloud - Αζερμπαϊτζάν

Suleyman Rustem, 82, 

Baku

Tel.: +994(12)4372489

 

FastCloud - Ουκρανία

Grecheskaya 1
Odessa - Ukraine
Tel.: +38 048771 7714

Fastcloud -Λαμία

Αθηνών 134, Λαμία

Τ.Κ. 35100

Τηλ.-Φαξ: 2231400393

Κιν.: 6985780168