Fastcloud

GreekEnglish

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:59

ISO 22000:2005

Συντάκτης:  Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Τι είναι το ISO 22000:2005?

Το ISO 22000:2005 είναι Διεθνές αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο παρέχει οδηγίες για την ολοκληρωμένη εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και απευθύνεται σε επιχειρήσεις που:

 • Παράγουν, αποθηκεύουν και εμπορεύονται τρόφιμα
 • Παράγουν προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Το νέο αυτό πρότυπο (ισχύει από το 2005) ήρθε να αντικαταστήσει το παλαιότερο ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 ενσωματώνοντας τις αρχές του HACCP σε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας όπως προβάλλεται από το πρότυπο ISO 9001. Το πρότυπο αυτό εστιάζει στην Ασφάλεια του Τροφίμου εξετάζοντας τους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το τροφιμο στα διάφορα στάδια της παραγωγής του και συνεπώς να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή (π.χ. μικρόβια, χημικές ουσίες, ξένες ύλες, αλλεργιογόνα) προτείνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα για την

Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 22000:2005

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση το πρότυπο ISO 22000: 2005 προσκομίζει σημαντικά οφέλη στην εταιρία όπως:

 • Η προληπτική δράση που προσφέρει, προστατεύει την επιχείρηση από ζημιές λόγω απόρριψης προϊόντων και τροφικών δηλητηριάσεων
 • Προτείνει ένα σχέδιο αντιμετώπισης των κρίσεων και παρέχει όλες τις οδηγίες για την εφαρμοφή ενός αποτελεσματικού συστήματος ιχνηλασιμότητας.
 • Η ορθή εφαρμογή του σε συνδυασμό με την εφαρμογή των κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής και Υγιεινής, λειτουργούν σαν είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ικανοποίηση των νομοθετικών απαιτήσεων τόσο τυπικά, αλλά το κυριότερο και ουσιαστικά.
 • Καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων του προτύπου ISO 9001 προσκομίζοντας έτσι στην επιχείρηση διοικητικά και οργανωτικά οφέλη.
 • Αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη για όλες τις επιχειρήσεις στον χώρο των τροφίμων πως λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εισαγωγής φυσικών, χημικών ή βιολογικών κινδύνων στο προϊόν.
 • Η αναγνωρισιμότητά του προτύπου από το καταναλωτικό κοινό εμπνέει εμπιστοσύνη στους πελάτες της επιχείρησης ότι αυτή μπορεί να προσφέρει ασφαλή για τον καταναλωτή προϊόντα.
 • Γίνεται άμεση αξιολόγηση των προμηθευτών και παραλαμβάνονται μόνο ασφαλής α & β ύλες αλλά και υλικά συσκευασίας τα οποία συναντούν τις προκαθορισμένες προδιαγραφές.
 • Παρέχει την δυνατότητα επέκτασης της επιχείρησης στη Διεθνή αγορά
Διαδικασία εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Τα στάδια για την εγκατάσταση και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2005 είναι τα εξής:

 • Εντοπισμός των απαιτήσεων του προτύπου στην επιχείρηση
 • Ανάθεση Συντονιστή και σύνταξη Ομάδας Ασφάλειας Τροφίμων
 • Καθορισμός του σκοπού της εφαρμογής του ΣΔΑΤ
 • Καταγραφή και τεκμηρίωση πολιτικής ασφάλειας και καθορισμός στόχων και προγραμμάτων
 • Εκπόνηση μελέτης που αφορά την δημιουργία διαγραμμάτων ροής και του σχεδίου HACCP, ακολουθώντας τις βασικές αρχές του καθώς και τον καθορισμό των προαπαιτούμενων λειτουργικών προγραμμάτων για την υποστήριξη του σχεδίου HACCP.
 • Καταγραφή τεκμηριωμένων διαδικασιών με βάση το σχέδιο HACCP και τις διεργασίες της επιχείρησης και δημιουργία υποστηρικτικών εντύπων και οδηγιών εργασίας για τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων και των OPRP’s.
 • Διαμόρφωση των αρχείων του Συστήματος
 • Απόδοση ευθυνών – καθηκόντων και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Ανασκόπηση της πορείας του Συστήματος
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας του Συστήματος με Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Πιστοποίηση του Συστήματος από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εφαρμογής

Η εφαρμογή του ISO 22000:2005 έχει σχετικά μια γραφειοκρατική φιλοσοφία η οποία επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγους εργαζομένους και δεν διαθέτουν ξεχωριστές οργανωτικές δομές (π.χ. διοίκηση, τμήμα προμηθειών/ αποθήκης, τμήμα παραγωγής, τμήμα διακίνησης προϊόντων κλπ.).

Γι αυτό, η FastCloud έχει καταφέρει να προσαρμόσει με ένα εξαιρετικά χρηστικό και λειτουργικό τρόπο την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου σε λογισμικό, το οποίο:

 • Απαλάσσει τους χρήστες από την γραφειοκρατία
 • Συνδέει καλύτερα όλες τις διαδικασίες του Συστήματος διευκολύνοντας όλες τις κινήσεις της επιχείρησης
 • Συνδέει άμεσα όλους τους χρήστες ενισχύοντας το πνεύμα της ομαδικότητας
 • Μειώνει το κόστος και το χρόνο που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος
 • Αναβαθμίζει την διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών, τον έλεγχο των κρίσιμων σημείων και της εφαρμογής των προαπαιτούμενων λειτουργικών προγραμμάτων
 • Υπάρχει συνεχείς παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος με αποτέλεσμα να γίνονται γρήγορα αντιληπτές οποιεσδήποτε αποκλίσεις και να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες.


H FastCloud είναι σε θέση να εκπονήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων και στην δική σας επιχείρηση πρσαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000: 2005 στις δικές σας διεργασίες και ανάγκες.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 12:36
Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
Περισσότερα άρθρα στην κατηγορία αυτή: « Αναδιοργάνωση Επιχείρησης BRC »

Τελευταία Νέα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FRANCHISING

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η αναβάθμιση των…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:21 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΤΟΧΟΣ: Η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων νέων ή…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 10:57 στην κατηγορία Προγράμματα

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη μεταποίηση θα προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 170…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 13:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.)…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 12:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Στόχος Προγράμματος: Η σύνδεση της έρευνας και…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 09:34 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι…...

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 11:53 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Σύγχρονη Μεταποίηση

Το Πρόγραμμα « Σύγχρονη Μεταποίηση »αφορά στη…...

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 13:01 στην κατηγορία Προγράμματα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 09:10 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες Συστήματα ISO Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ISO 22000:2005

FastCloud - Θεσσαλονίκη

Λεωφ. Παπανικολάου 27
Τ.Κ.  570 10, Ρετζίκι
Τηλ.: 2310 756320
Fax:  2310 756320

Fastcloud Ρωσία

Selezneva 201

Krasnodar

Tel. +7 918 431 07 91

Fastcloud -Αθήνα

Αγίας Παρασκευής 9

Άνω Πέυκη 15121

Τηλ 6944522385

FastCloud - Κύπρος

Κόδρου 4, 2028, Στρόβολος
Nicosia - Cyprus
Tel.: +357 22510091
Fax: +357 22510041

Fastcloud - Αζερμπαϊτζάν

Suleyman Rustem, 82, 

Baku

Tel.: +994(12)4372489

 

FastCloud - Ουκρανία

Grecheskaya 1
Odessa - Ukraine
Tel.: +38 048771 7714

Fastcloud -Λαμία

Αθηνών 134, Λαμία

Τ.Κ. 35100

Τηλ.-Φαξ: 2231400393

Κιν.: 6985780168