Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 15:23

ISO 17025

Συντάκτης:  Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΩΝ

 

Τι είναι το ISO 17025?

Το ISO/IEC 17025 είναι ένα Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο που παρέχει τις οδηγίες για την δημιουργία, οργάνωση και διαπίστευση εργαστηρίων μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων, όπως είναι τα εργαστήρια αναλύσεων τροφίμων, των προϊόντων του κλάδου μεταποίησης καθώς και τα αναλυτικά εργαστήρια που άπτονται του κλάδου υγείας. Η Διαπίστευση ενός εργαστηρίου από έναν ανεξάρτητο επίσημο φορέα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17025 διασφαλίζει ότι το εργαστήριο έχει τις τεχνικές και διοικητικές ικανότητες να διεξάγει συγκεκριμένες δοκιμές, μετρήσεις και διακριβώσεις σύμφωνα με συγκεκριμένες πρότυπες ή ενδοεργαστηριακές (in house) μεθόδους, με συγκεκριμένο εξοπλισμό και εντός συγκεκριμένων και δηλωμένων ορίων ακρίβειας.Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 17025

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης για εργαστήρια μετρήσεων, δοκιμών και διακριβώσεων με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17025 προσκομίζει σημαντικά οφέλη στην επιχείρηση όπως:

 • Αποτελεί την επίσημη αναγνώριση της τεχνικής επάρκειας και της αξιοπιστίας του εργαστηρίου, χαρακτηριστικά ιδιαίτερα σημαντικά για τη διεξαγωγή δοκιμών που σχετίζονται με δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και προϊόντα ή κατασκευές.
 • Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 • Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης – εσωτερικός και εξωτερικός – να εμπιστευθεί
 • Καλύτερη οργάνωση του εργαστηρίου
 • Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού
 • Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου
 • Διερεύνηση των δυνατοτήτων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Αύξηση του πελατολογίου λόγω της συγκριτικής διαφοράς με τον ανταγωνισμό (διαπιστευμένο εργαστήριο σε σχέση με τα συμβατικά)
 • Ανάληψη εξειδικευμένων εργασιών για φορείς (Κρατικούς ελεγκτικούς φορείς-Ιδιωτικές επιχειρήσεις), ιδιαίτερα σε περιοχές που απουσιάζουν κρατικά εργαστήρια ελέγχων.
 • Βελτίωση της επικοινωνίας με συνεργαζόμενα εργαστήρια, πελάτες και υπεργολάβους

Διαδικασία διαπίστευσης του εργαστηρίου

Η Διαπίστευση επιτυγχάνεται σε 2 φάσεις.

1. Αρχικά, το εργαστήριο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις, όπως αυτές προδιαγράφονται από το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17025. Τέτοιες απαιτήσεις είναι:

 • Διοικητικές, όπως αυτές παρέχονται από το πρότυπο ISO 9001, και αφορούν την οργάνωση του εργαστηρίου, την ικανοποίηση και τα παράπονα πελατών, την ανασκόπηση αιτήσεων, προσφορών και συμβάσεων, την υπεργολαβία δοκιμών και διακριβώσεων, την αξιολόγηση των προμηθευτών, τον έλεγχο των Μη Συμμορφώσεων, την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών, την ανασκόπηση του συστήματος και την διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων.
 • Τεχνικές, οι οποίες αφορούν το προσωπικό, τους χώρους εγκατάστασης και τις περιβαλλοντικές συνθήκες, τις μεθόδους δοκιμών και διακριβώσεων και την επικύρωση των μεθόδων αυτών, τον εξοπλισμός, την ιχνηλασιμότητα των μετρήσεων, την διαδικασία δειγματοληψίας, τον χειρισμός αντικειμένων δοκιμής και διακρίβωσης, την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων δοκιμών και διακρίβωσης και τέλος την σύνταξη εκθέσεων αποτελεσμάτων

2. Στη συνέχεια ένας ανεξάρτητος φορέας αξιολογεί κατά πόσο το εργαστήριο ικανοποιεί τις παραπάνω απαιτήσεις για να χορηγήσει τη διαπίστευση. Ο ανεξάρτητος αυτός φορέας ονομάζεται φορέας διαπίστευσης και στην Ελλάδα είναι το Ε.ΣΥΔ. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης).

Η FastCloud με την εμπειρία της έχει καταφέρει με ένα χρηστικό και λειτουργικό τρόπο να οδηγήσει πάρα πολλά εργαστήρια στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης, καλύπτοντας τόσο τις διοικητικές όσο και τις τεχνικές απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025, επιτυγχάνοντας έτσι την επιθυμητή διαπίστευση από τον φορέας διαπίστευσης ΕΣΥΔ.

H FastCloud είναι σε θέση να εκπονήσει το Σύστημα Διαχείρισης στο εργαστήριο σας πρσαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025 στις δικές σας διεργασίες και ανάγκες.


Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 12:32
Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Άρθρα από Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

αρχή της σελίδας