Fastcloud

GreekEnglish

Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Post: 09 Μαΐου 2011 in: Υπηρεσίες

Τι είναι η σήμανση CE? ce

Η σήμανση CE σε ένα βιομηχανικό προϊόν είναι η απόδειξη της τεχνικής του εναρμόνισης με όλες τις κοινοτικές απαιτήσεις που αφορούν στην υγεία και στην ασφάλεια του χρήστη και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ελεύθερη διακίνηση του προϊόντος εντός της κοινοτικής αγοράς. Οι κοινοτικές απαιτήσεις, γνωστές και ως Οδηγίες Νέας Προσέγγισης ενσωματώνονται εντός καθορισμένου χρόνου στο εθνικό Δίκαιο των κρατών-μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN) εκδίδει εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που υποστηρίζουν τις απαιτήσεις των αντίστοιχων Οδηγιών και στη συνέχεια ο Εθνικός Φορέας κάθε κράτους-μέλους, όπως για την Ελλάδα ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), υιοθετεί τα εναρμονισμένα πρότυπα ως εθνικά.

Η υποχρέωση για τη σήμανση CE των βιομηχανικών προϊόντων αφορά όλους τους κατασκευαστές βιομηχανικών προϊόντων που:

 • περιλαμβάνονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης
 • επιδιώκουν να διακινήσουν τα προϊόντα τους στην κοινοτική αγορά.

Οι κατηγορίες των προϊόντων που περιλαμβάνονται μέχρι σήμερα στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης είναι:

 • Δομικά υλικά,
 • Παιχνίδι
 • Mέσα ατομικής προστασίας,
 • Eκρηκτικά για αστική χρήση,
 • Eξοπλισμός και συστήματα προστασίας για χρήση σε εν δυνάμει εκρήξιμες συνθήκες,
 • Eνεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά μηχανήματα,
 • Iατροτεχνολογικά προϊόντα,
 • Iατροτεχνολογικός εξοπλισμός διάγνωσης in vitro
 • Aνελκυστήρες και ανυψωτικά μηχανήματα
 • Tερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
 • Mεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση
 • Συσκευές καύσης αερίων καυσίμων,
 • Ηλεκτρικός εξοπλισμός,
 • Απλά δοχεία πίεσης
 • Όργανα μέτρησης
 • Μηχανές
 • Λέβητες ζεστού νερού
 • Σκάφη αναψυχής
 • Ναυτικός εξοπλισμός
 • Μη αυτόματοι ζυγοί.

Διαδικασία Απόκτησης Σήμανσης CE

 1. Αναγνώριση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών που σχετίζονται με το προϊόν.
 2. Αναγνώριση της κατηγορίας στην οποία εντάσσεται το προϊόν σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 3. Διεξαγωγή δοκιμών σε δείγματα του προϊόντος. Ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος και τον βαθμό κατά τον οποίο μπορεί αυτό να επηρεάσει την ανθρώπινη ζωή ή το περιβάλλον απαιτείται διαφορετικός βαθμός επικύρωσης, και διενέργεια δοκιμών από τον κατασκευαστή ή από εξωτερικά εργαστήρια.
 4. Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου ο οποίος τεκμηριώνει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.
 5. Ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος ενδέχεται να απαιτείται επιθεώρηση από τον «Κοινοποιημένο Οργανισμό» ο οποίος θα πιστοποιήσει την επάρκεια του Τεχνικού Φακέλου και την ορθή εφαρμογή του
 6. Αίτηση προς την «Αρμόδια Αρχή» για την ένταξη στο σχετικό μητρώο κατασκευαστών, μετά την οποία ο κατασκευαστής έχει το δικαίωμα να σημαίνει το προϊόν του με τη Σήμανσης CE.
 7. Περιοδική επαναξιολόγηση του κατασκευαστή προκειμένου να διατηρήσει το δικαίωμα χρήσης της Σήμανσης CE.

H FastCloud είναι σε θέση να αναλάβει όλη την διαδικασία για την απονομή της Σήμανσης CE στα προϊόντα και της δικής σας επιχείρησης πρσαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα προϊόντα σας.

Post: 19 Απριλίου 2011 in: Υπηρεσίες

SUPPLIER ETHICAL DATA EXCHANGE

Τι είναι το SEDEX?

Το SEDEX είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των ηθικών διεργασιών μιας επιχείρησης στην αλυσίδα προμήθειας, συμπεριλαμβανομένων και των διεργασιών που αφορούν την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας, με στόχο την συνεχή βελτίωση τους.

Το SEDEX αφορά πολλών ειδών επιχειρήσεις από αντιπροσώπους μέχρι παραγωγούς και είναι σχεδιασμένο:

 • Να εμφανίζει όλα τα ηθικά δεδομένα των προμηθευτών
 • Να εμφανίζει όλες τις παραγωγικές πλευρές που αφορούν την αλυσίδα προμήθειας
 • Να εξάγει δεδομένα από το προφίλ της κάθε εταιρείας για περαιτέρω ανάλυση αλλά και για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
 • Να επιτρέπει στα μέλη να δώσουν προτεραιότητες και να παρακολουθήσουν την πρόοδο και τις δράσεις που γίνονται από τους προμηθευτές και τις παραγωγικές τους πλευρές.

Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του SEDEX

Η εφαρμογή του SEDEX προσκομίζει σημαντικά οφέλη στην εταιρία όπως:

 • Το SEDEX βασίζεται στο διαδίκτυο και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να βοηθάει τις επιχειρήσεις να διευθύνουν αποτελεσματικά όλες τις πρακτικές εργασίας που αφορούν την αλυσίδα προμήθειας.
 • Συμπεριλαμβάνει λιγότερες επιθεωρήσεις από άλλα πρότυπα και τα μέλη του έχουν την δυνατότητα να δημοσιεύουν τις εκθέσεις επιθεώρησης στο Σύστημα SEDEX για να είναι ορατές από όλους τους πελάτες.
 • Με αυτό το Σύστημα οι επιχειρήσεις μπορούν να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι πελάτες χρησιμοποιούν τα δεδομένα που έχουν καταθέσει.
 • Τα μέλη του οργανισμού μπορούν να συμμετέχουν σε εντατικά μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τη λειτουργία του SEDEX και τις απαιτήσεις του.
 • Οι συμμετέχοντες που συμπληρώνουν με επιτυχία τα μαθήματα βραβέβονται με ένα επίσημο πιστοποιητικό από το SEDEX.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ

Η διαδικασία επιθεώρησης του Συστήματος SEDEX βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή των απαιτήσεων του Ethical Trading Initiative Code (ETI). Το Sedex Ethical Trade Audit Members (SMETA) Best Practice Guidance κατευθύνει με τις οδηγίες του την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής και επιτυχής επιθεώρησης που θα ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις του ETI.

Η FastCloud με την εμπειρία της έχει καταφέρει με ένα χρηστικό και λειτουργικό τρόπο να οδηγήσει πάρα πολλές επιχειρήσεις στην εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σύστηματος διαχείρισης των ηθικών διεργασιών μιας επιχείρησης στην αλυσίδα προμήθειας (SEDEX).

H FastCloud είναι σε θέση να εκπονήσει την μελέτη για την εφαρμογή του SEDEX και στην δική σας επιχείρηση ενσωματώνοντας τις απαιτήσεις για την διαχείριση της Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας στις απαιτήσεις του Συστήματος, με βάση τις δικές σας διεργασίες και ανάγκες.

Post: 19 Απριλίου 2011 in: Υπηρεσίες

ECO LABEL

Κοινοτικό Σύστημα Απομονής Οικολογικού Σήματος

Τι είναι το ECO LABEL?

Το Σύστημα Απονομής Οικολογικού Σήματος καθορίζεται από μία σειρά Ευρωπαϊκών κανονισμών μέσω ιδιαίτερων κριτηρίων συμμόρφωσης που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις για τα προϊόντα ή/και υπηρεσίες που παρέχουν ώστε να περιορίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η καταλληλότητά τους. Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος είναι προαιρετικό, καταλήγει στην απονομή Οικολογικού Σήματος και έχει ως σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το Σύστημα Οικολογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απευθύνεται σε επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες, παράγουν προϊόντα ή/και εμπορεύονται προϊόντα κάτω από τη δική τους εμπορική ονομασία για τα οποία έχουν καθορισθεί ιδιαίτερα κριτήρια συμμόρφωσης.

Οφέλη που προκύπτουν από την απόκτηση του Οικιολογικού Σήματος

Η απόκτηση του Οικολογικού Σήματος προσκομίζει σημαντικά οφέλη στην εταιρία όπως:

 • Απόδειξη των καλών περιβαλλοντικών επιδόσεων των προϊόντων / υπηρεσιών
 • Αναγνώριση από τους καταναλωτές
 • Προσέλκυση καταναλωτών που είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος
 • Συμβολή της επιχείρησης στην παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση της επιβάρυνσης του πλανήτη
 • Ισχυροποίηση της θέσης της έναντι των ανταγωνιστών και δυνατότητα επέκτασης στο διεθνή χώρο

Διαδικασία Απόκτησης Οικολογικού Σήματος

 • Η διαδικασία συμμόρφωσης μίας επιχείρησης με τα κριτήρια του Οικολογικού Συστήματος και η απονομή του Οικολογικού Σήματος περιλαμβάνει τα πιο κάτω στάδια:
 • Προσδιορισμός των οικολογικών κριτηρίων και των περιβαλλοντικών απαιτήσεων που αφορούν στα προϊόντα / υπηρεσίες της επιχείρησης
 • Εκτίμηση του επιπέδου συμμόρφωσης των προϊόντων ή υπηρεσιών με τα απαιτούμενα οικολογικά κριτήρια
 • Προσδιορισμός των αποκλίσεων
 • Προγραμματισμός και υλοποίηση των ενεργειών για διόρθωση των αποκλίσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή του τεχνικού φακέλου και της αίτησης απονομής σήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος (ΑΣΑΟΣ) το οποίο αποτελεί για την Ελλάδα τον Αρμόδιο Φορέα για τον έλεγχο της εφαρμογής του Συστήματος Οικολογικού Σήματος.
 • Πιθανός έλεγχος από το ΑΣΑΟΣ στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (όχι απαραίτητο) για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα οικολογικά κριτήρια.
 • Εφόσον το ΑΣΑΟΣ γνωμοδοτήσει θετικά, υπογραφή σύμβασης με την επιχείρηση στην οποία καθορίζονται οι όροι χρήσης του Οικολογικού Σήματος και στη συνέχεια απονομή του Οικολογικού Σήματος.
 • Ισχύ σύμβασης για όσο διάστημα το προϊόν ή η υπηρεσία συμμορφώνεται με τα ισχύοντα οικολογικά κριτήρια που το αφορούν.

H FastCloud είναι σε θέση να αναλάβει όλη την διαδικασία για την απονομή του Οικολογικού Σήματος στα προϊόντα/ υπηρεσίες και της δικής σας επιχείρηση πρσαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις της νομοθεσίας στα προϊόντα/υπηρεσίες σας.

Post: 11 Δεκεμβρίου 2014 in: Νέα - Ανακοινώσεις

Μετά την συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κ. Κώστα  Σκρέκα  και του Υφυπουργού  κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, εγκρίθηκε η προδημοσίευση των  προσκλήσεων  για την ενεργοποίηση δύο σημαντικών εμπροσθοβαρών δράσεων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν :

-              Την Μικρή και  Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων , δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές.  Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ , ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί  της συνολικής Δημόσιας δαπάνης.

-              Το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους συμπολίτες μας,  εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους  με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης ,  συνολικoύ  ύψους χρηματοδότησης  50 εκ. ευρώ.  Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους  από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.

Τελευταία Νέα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FRANCHISING

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η αναβάθμιση των…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:21 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟXΟΣ: Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής…...

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 10:57 στην κατηγορία Προγράμματα

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη μεταποίηση θα προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 170…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 13:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.)…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 12:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Στόχος Προγράμματος: Η σύνδεση της έρευνας και…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 09:34 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι…...

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 11:53 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Σύγχρονη Μεταποίηση

Το Πρόγραμμα « Σύγχρονη Μεταποίηση »αφορά στη…...

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 13:01 στην κατηγορία Προγράμματα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 09:10 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες Συστήματα ISO Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008 Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

FastCloud - Θεσσαλονίκη

Λεωφ. Παπανικολάου 27
Τ.Κ.  570 10, Ρετζίκι
Τηλ.: 2310 756320
Fax:  2310 756320

Fastcloud Ρωσία

Selezneva 201

Krasnodar

Tel. +7 918 431 07 91

Fastcloud -Αθήνα

Αγίας Παρασκευής 9

Άνω Πέυκη 15121

Τηλ 6944522385

FastCloud - Κύπρος

Κόδρου 4, 2028, Στρόβολος
Nicosia - Cyprus
Tel.: +357 22510091
Fax: +357 22510041

Fastcloud - Αζερμπαϊτζάν

Suleyman Rustem, 82, 

Baku

Tel.: +994(12)4372489

 

FastCloud - Ουκρανία

Grecheskaya 1
Odessa - Ukraine
Tel.: +38 048771 7714

Fastcloud -Λαμία

Αθηνών 134, Λαμία

Τ.Κ. 35100

Τηλ.-Φαξ: 2231400393

Κιν.: 6985780168