Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 14:58

ISO 9001:2008

Συντάκτης:  Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Τι είναι το ISO 9001:2008?

Το ISO 9001:2008 είναι Διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο το οποίο χρησιμοποιείται σαν οδηγός για την Διασφάλιση της Ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αλλά και για την ποιοτική διαχείριση όλων των διεργασιών μιας επιχείρησης. Κάθε Σύστημα Ποιότητας αποτελεί ουσιαστικά ένα Σύστημα Διοίκησης που στοχεύει στη συνεχή βελτίωση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης που καθορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της ικανοποίησης των πελατών της. Το πρότυπο ISO 9001:2008 στη σημερινή του μορφή ξεκίνησε να εφαρμόζεται το έτος 2008 (όπως φαίνεται και από τον τίτλο του) και εστιάζει στην Διοικητική και Οργανωτική πλευρά μιας επιχείρησης. Όλες οι εταιρίες ανεξάρτητα από το πεδίο δραστηριοποίησης μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο αυτό.

Οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή του ISO 9001:2008

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση το πρότυπο ISO 9001:2008 προσκομίζει σημαντικά οφέλη στην εταιρία όπως:

 • Η σαφής βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης
 • Η συνεχής βελτίωση της επιχείρησης τόσο σε εσωτερικά θέματα, όσο και στην επικοινωνία της με πελάτες και προμηθευτές.
 • Η αναγνωρισιμότητά του προτύπου από το καταναλωτικό κοινό και επομένως η κατοχύρωση της εμπιστοσύνης των πελατών στην εταιρία ότι αυτή μπορεί να διατηρήσει σταθερή την ποιότητα των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Η διασφάλιση της ποιότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της εταιρίας, με αποτέλεσμα την άμεση αύξηση της αποδοτικότητας, ελαχιστοποίηση των απωλειών και του κόστους, ελάττωση του χρόνου και του κόστους εργασίας και αποφυγή επανάληψης των λανθασμένων κινήσεων, μέσω των διαδικασιών τεκμηρίωσης.
 • Ανάπτυξη, ενίσχυση και βελτίωση των προμηθειών, της παραγωγικής διαδικασίας, των πωλήσεων και των υπηρεσιών και πληρέστερη ικανοποίηση των πελατών.
 • Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της εταιρίας, μεγιστοποίηση του κέρδους και του μεριδίου της στην αγορά καθώς και δυνατότητα επέκτασης στο διεθνή χώρο.

Διαδικασία εγκατάστασης και εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Τα στάδια για την εγκατάσταση και εφαρμοφή ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 είναι τα εξής:

 • Εντοπισμός των απαιτήσεων του προτύπου στην επιχείρηση
 • Σύνταξη Ομάδας Διασφάλισης Ποιότητας
 • Καθορισμός ποιοτικών στόχων
 • Καταγραφή και τεκμηρίωση πολιτικής ποιότητας
 • Δημιουργία διαγραμμάτων ροής
 • Καταγραφή τεκμηριωμένων διαδικασιών με βάση την λειτουργία της επιχείρησης και δημιουργία υποστηρικτικών εντύπων και οδηγιών εργασίας, για την υλοποίηση των στόχων
 • Εκπόνηση μελέτης που αφορά την οργανωτική δομή της επιχείρησης, τις διεργασίες που πραγματοποιούνται και όλες τις τεκμηριωμένες διαδικασίες που καθορίστηκαν.
 • Διαμόρφωση των αρχείων του Συστήματος
 • Απόδοση ευθυνών – καθηκόντων και εκπαίδευση του προσωπικού
 • Ανασκόπηση της πορείας του Συστήματος
 • Αξιολόγηση της λειτουργίας του Συστήματος με Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Πιστοποίηση του Συστήματος από εγκεκριμένο Φορέα Πιστοποίησης

Εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εφαρμογής.

Η εφαρμοφή του ISO 9001:2008 έχει σχετικά μια γραφειοκρατική φιλοσοφία η οποία επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις που έχουν λίγους εργαζομένους και δεν διαθέτουν ξεχωριστές οργανωτικές δομές (π.χ. διοίκηση, τμήμα πωλήσεων, οικονομικό τμήμα, τμήμα παραγωγής κλπ.).

Γι αυτό, η FastCloud έχει καταφέρει να προσαρμόσει με ένα εξαιρετικά χρηστικό και λειτουργικό τρόπο την εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου σε λογισμικό, το οποίο:

 • Απαλάσσει τους χρήστες από την γραφειοκρατία
 • Συνδέει καλύτερα όλες τις διαδικασίες του Συστήματος διευκολύνοντας όλες τις κινήσεις της επιχείρησης
 • Συνδέει άμεσα όλους τους χρήστες ενισχύοντας το πνεύμα της ομαδικότητας
 • Μειώνει το κόστος και το χρόνο που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του Συστήματος
 • Αναβαθμίζει την διαδικασία αξιολόγησης των προμηθευτών, την διερεύνηση των παραπόνων των πελατών και την αξιολόγηση της ικανοποίησης των πελατών μέσω στατιστικής επεξεγασίας των αποτελεσμάτων
 • Υπάρχει συνεχείς παρακολούθηση της λειτουργίας του Συστήματος με αποτέλεσμα να γίνονται γρήγορα αντιληπτές οποιεσδήποτε αποκλίσεις και να λαμβάνονται άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

H FastCloud είναι σε θέση να εκπονήσει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και στην δική σας επιχείρηση πρσαρμόζοντας όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2008 στις δικές σας διεργασίες και ανάγκες.

Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012 12:36
Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Τελευταία Άρθρα από Τμήμα Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας

αρχή της σελίδας