Fastcloud

GreekEnglish

Τμήμα Μελετών

Τμήμα Μελετών

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Post: 22 Ιουνίου 2016 in: Νέα - Ανακοινώσεις

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος: Ν. 4399/2016. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016) εντάσσεται σε μία νέα στρατηγική για την ανάπτυξη της οικονομίας και την προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού προτύπου. Στοχεύει σε μία δυναμική και βιώσιμη οικονομία με αιχμή την Πράσινη Ανάπτυξη, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα, τον παραγωγικό μετασχηματισμό, την απασχόληση και την περιφερειακή σύγκλιση.

Είδη Ενισχύσεων:

 • Φορολογική απαλλαγή
 • Επιχορήγηση (για εταιρίες που έχουν κέρδη τουλάχιστον για μία χρήση εντός της τελευταίας δεκαετίας)
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (για εταιρίες που έχουν κέρδη τουλάχιστον για μία χρήση εντός της τελευταίας δεκαετίας)
 • Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης

Επενδυτικά Σχέδια:

 • Δημιουργία νέας μονάδας
 • Επέκταση δυναμικότητας υπάρχουσας μονάδας
 • Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα, πρόσθετα προϊόντα
 • Θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία υπάρχουσας μονάδας
Post: 14 Απριλίου 2011 in: Υπηρεσίες
H εταιρία FastCloud αναλαμβάνει την μελέτη και καθορισμό όλων των κρίσιμων παραγόντων που θα αντιμετωπίσει η εταιρία, στην προσπάθειά της να αναπτυχθεί σε νέες αγορές του εξωτερικού.

Η εταιρία FastCloud διαθέτει γραφείο στην Ουκρανία, το οποίο αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στην εν λόγω αγορά.

Τα βασικά στοιχεία τα οποία συνθέτουν το Σχεδιασμό του Στρατηγικού Πλάνου Ανάπτυξης στο εξωτερικό, είναι:

 • Προσδιορισμός καταναλωτικής ζήτησης μέσω συνοπτικών και απλών ερωτηματολογίων σε ικανοποιητικό δείγμα καταναλωτών το οποίο αντιπροσωπεύει την αγορά-στόχο.
  • Ανάλυση της δομής της αγοράς η οποία περιλαμβάνει:

1.    Τον βαθμό συγκέντρωσης καταναλωτών και ανταγωνιστών.

2.    Τη διαφοροποίηση της παραγωγής (product differentiation). Αναφέρεται στον αριθμό και τη διαφορετικότητα των προϊόντων τα οποία διακινούνται σε μια αγορά (ή κλάδο).

3.    Την ευκολία πρόσβασης νέων επιχειρήσεων στην αγορά.

4.     Η δυναμική της αγοράς. Περιλαμβάνει κυρίως τη μεταβολή στο συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς (εξωτερική δυναμική), αλλά και τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα στην ίδια αγορά εξαιτίας της εισαγωγής νέων προϊόντων ή τάσεων σε αυτήν (εσωτερική δυναμική)

 • Mystery Shopping
 • Αξιολόγηση των παραπάνω στοιχείων που θα προκύψουν από την έρευνα αγοράς
 • Επιλογή των προϊόντων με τη μεγαλύτερη διεισδυτική ικανότητα πώλησης.
 • Αξιολόγηση εταιρίας σε σχέση με τις τοπικές επιχειρήσεις-ανταγωνιστές
 • Ανάλυση SWOT
 • Προτάσεις για την βέλτιστη ανάπτυξη της εξαγωγικής δράσης της εταιρίας
 • Δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού-Στρατηγικού σχεδίου, το οποίο θα περιλαμβάνει :

1. Marketing Plan

2. Business Plan

3. Feasibility Study

4. Ανάλυση Νεκρού Σημείου

 • Επαφές με πελάτες
 • Τοποθέτηση προϊόντος
Post: 14 Απριλίου 2011 in: Υπηρεσίες

Η εταιρία FastCloud παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών αγοράς, ώστε η Διοίκηση της επιχείρησης να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ή θέλει να αναπτυχθεί και βάση των οποίων να λάβει σημαντικές αποφάσεις.

Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά η λεπτομερής καταγραφή μιας συγκεκριμένης αγοράς και η προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής της πορείας ή και της ανταπόκρισης που μπορεί να έχει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.

Μια επιχείρηση που καταφεύγει στην έρευνα αγοράς σκοπεύει:

 • Να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση
 • Να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν
 • Να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες
 • Να μελετήσει τρόπους βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης ή των προϊόντων της στην αγορά
 • Θέλει να επεκταθεί σε νέες αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Τα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και αναλύονται στην έρευνα αγοράς που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η FastCloud για λογαριασμό των πελατών της είναι:

1.    Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς. Οι βασικοί εξωτερικοί παράγοντες είναι:

 • Ο τεχνολογικός. Εκφράζει το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και το ρυθμό ανανέωσης και διαφοροποίησης των προϊόντων, τα οποία προσφέρονται στην αγορά.
 • Ο δημογραφικός. Ο πληθυσμός και η δομή του πληθυσμού, καθώς επίσης και δημογραφικά φαινόμενα, όπως η αστικοποίηση και οι μετακινήσεις πληθυσμού.
 • Ο πολιτιστικός. Δηλώνει τη συμπεριφορά του επιχειρηματία και του πελάτη, ενώ περιλαμβάνει το βιοτικό επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα, τα θρησκευτικά συναισθήματα, τις αξίες κ.λπ.
 • Ο κοινωνικοπολιτικός. Αφορά στη δομή της κοινωνίας, τις τάξεις, το ρόλο που αυτές παίζουν στην κοινωνία, τον τρόπο οργάνωσής της, το βαθμό της πολιτικής σταθερότητας κ.ά.

2. Ανάλυση της δομής της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει:

 • Τον βαθμό συγκέντρωσης (seller and buyer concentration). Ο αριθμός και το μερίδιο της αγοράς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά.
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής (product differentiation). Αναφέρεται στον αριθμό και τη διαφορετικότητα των προϊόντων τα οποία διακινούνται σε μια αγορά (ή κλάδο).
 • Η ευκολία πρόσβασης (height of barriers to entry). Τα εμπόδια που συναντά μια νέα επιχείρηση που εισέρχεται στην αγορά.
 • Η δυναμική της αγοράς. Περιλαμβάνει κυρίως τη μεταβολή στο συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς (εξωτερική δυναμική), αλλά και τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα στην ίδια αγορά εξαιτίας της εισαγωγής νέων προϊόντων ή τάσεων σε αυτήν (εσωτερική δυναμική)

Ανάλυση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς, όπως είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, το οικονομικό περιβάλλον ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, το κοινωνικό περιβάλλον και τέλος τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου.

Post: 14 Απριλίου 2011 in: Υπηρεσίες

Η εταιρία FastCloud αναλαμβάνει τον σχεδιασμό ολοκληρωμένων Marketing Plan

Για να είναι επιτυχής η στρατηγική διεργασία Marketing μιας εταιρίας, η οποία απορρέει από τον μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό σχεδιασμό (Business Plan) θα πρέπει να υποστηρίζεται από το κατάλληλο Marketing Plan.

To Marketing Plan θα προσδιορίσει το σημείο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η επιχείρηση και το σημείο  το οποίο θέλει να προσεγγίσει στο μέλλον η εταιρία. Το Marketing Plan είναι η μέθοδος, στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσει η εταιρία ώστε να μπορέσει να φτάσει στον επιθυμητό στόχο.

To Marketing Plan περιλαμβάνει:

 • Διερεύνηση εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης.
 • Διάγνωση προβλημάτων και αναγκών σε σχέση με το στόχο ανάπτυξης της επιχείρησης
 • Αναγνώριση και αξιολόγηση των επιθυμιών και αναγκών των πελατών
 • Αξιολόγηση τάσεων αγοράς
 • Αναγνώριση των ανταγωνιστών και αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος
 • Αναγνώριση νέων ή δυνητικών πελατών
 • Έλεγχος εάν οι εφαρμοζόμενες στρατηγικές αποδίδουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Swot Analysis (Δυνατά, Αδύναμα σημεία, Ευκαιρίες, Απειλές)
 • Καθορισμός Στόχων Μάρκετινγκ

Στόχοι Μάρκετινγκ μπορεί να είναι:

1.    Άνοιγμα ή ανάπτυξη της εταιρίας σε μια νέα αγορά

2.    Ο σχεδιασμός και λανσάρισμα ενός νέου προϊόντος

3.    Διατήρηση ή  βελτίωση του μεριδίου αγοράς που καταλαμβάνει η εταιρία στον κλάδο όπου δραστηριοποιείται

4.    Διεύρυνση του δικτύου διανομής

5.    Αύξηση των πωλήσεων

6.    Βελτίωση της κερδοφορίας κ.α.

 • Σύνταξη Σχεδίου Δράσης  Μάρκετινγκ

Τελευταία Νέα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η παροχή οικονομικών…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:53 στην κατηγορία Προγράμματα

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ FRANCHISING

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Η αναβάθμιση των…...

Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017 11:21 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΟXΟΣ: Ανακοινώθηκε η Πρόσκληση υποβολής…...

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2017 10:57 στην κατηγορία Προγράμματα

Τρία νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για τη μεταποίηση θα προκηρυχθούν μέσα στο πρώτο τετράμηνο του 2017

Τρία προγράμματα του ΕΣΠΑ προϋπολογισμού 170…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 13:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Καθεστώτα ενίσχυσης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Α.Ν.)…...

Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2016 12:19 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ

Στόχος Προγράμματος: Η σύνδεση της έρευνας και…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 03 Οκτωβρίου 2016 09:34 στην κατηγορία Προγράμματα

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου οι δεύτεροι κύκλοι και των τεσσάρων δράσεων

ΕΣΠΑ: Στα μέσα Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι…...

Δημοσιεύτηκε στις Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 11:53 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Σύγχρονη Μεταποίηση

Το Πρόγραμμα « Σύγχρονη Μεταποίηση »αφορά στη…...

Δημοσιεύτηκε στις Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016 13:01 στην κατηγορία Προγράμματα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ LEADER ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ…...

Δημοσιεύτηκε στις Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 09:10 στην κατηγορία Νέα - Ανακοινώσεις

Υπηρεσίες Έρευνα Αγοράς Τμήμα Μελετών

FastCloud - Θεσσαλονίκη

Λεωφ. Παπανικολάου 27
Τ.Κ.  570 10, Ρετζίκι
Τηλ.: 2310 756320
Fax:  2310 756320

Fastcloud Ρωσία

Selezneva 201

Krasnodar

Tel. +7 918 431 07 91

Fastcloud -Αθήνα

Αγίας Παρασκευής 9

Άνω Πέυκη 15121

Τηλ 6944522385

FastCloud - Κύπρος

Κόδρου 4, 2028, Στρόβολος
Nicosia - Cyprus
Tel.: +357 22510091
Fax: +357 22510041

Fastcloud - Αζερμπαϊτζάν

Suleyman Rustem, 82, 

Baku

Tel.: +994(12)4372489

 

FastCloud - Ουκρανία

Grecheskaya 1
Odessa - Ukraine
Tel.: +38 048771 7714

Fastcloud -Λαμία

Αθηνών 134, Λαμία

Τ.Κ. 35100

Τηλ.-Φαξ: 2231400393

Κιν.: 6985780168