Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011 15:30

Έρευνα Αγοράς

Συντάκτης:  Τμήμα Μελετών

Η εταιρία FastCloud παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών αγοράς, ώστε η Διοίκηση της επιχείρησης να λάβει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται ή θέλει να αναπτυχθεί και βάση των οποίων να λάβει σημαντικές αποφάσεις.

Η έρευνα αγοράς είναι ουσιαστικά η λεπτομερής καταγραφή μιας συγκεκριμένης αγοράς και η προσπάθεια πρόβλεψης της μελλοντικής της πορείας ή και της ανταπόκρισης που μπορεί να έχει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία.

Μια επιχείρηση που καταφεύγει στην έρευνα αγοράς σκοπεύει:

 • Να ιδρύσει μια νέα επιχείρηση
 • Να δημιουργήσει ένα νέο προϊόν
 • Να υιοθετήσει νέες τεχνολογίες
 • Να μελετήσει τρόπους βελτίωσης της θέσης της επιχείρησης ή των προϊόντων της στην αγορά
 • Θέλει να επεκταθεί σε νέες αγορές τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

Τα βασικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται και αναλύονται στην έρευνα αγοράς που αναλαμβάνει να υλοποιήσει η FastCloud για λογαριασμό των πελατών της είναι:

1.    Ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς. Οι βασικοί εξωτερικοί παράγοντες είναι:

 • Ο τεχνολογικός. Εκφράζει το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνικής, καθώς και το ρυθμό ανανέωσης και διαφοροποίησης των προϊόντων, τα οποία προσφέρονται στην αγορά.
 • Ο δημογραφικός. Ο πληθυσμός και η δομή του πληθυσμού, καθώς επίσης και δημογραφικά φαινόμενα, όπως η αστικοποίηση και οι μετακινήσεις πληθυσμού.
 • Ο πολιτιστικός. Δηλώνει τη συμπεριφορά του επιχειρηματία και του πελάτη, ενώ περιλαμβάνει το βιοτικό επίπεδο, τα ήθη και τα έθιμα, τα θρησκευτικά συναισθήματα, τις αξίες κ.λπ.
 • Ο κοινωνικοπολιτικός. Αφορά στη δομή της κοινωνίας, τις τάξεις, το ρόλο που αυτές παίζουν στην κοινωνία, τον τρόπο οργάνωσής της, το βαθμό της πολιτικής σταθερότητας κ.ά.

2. Ανάλυση της δομής της αγοράς, η οποία περιλαμβάνει:

 • Τον βαθμό συγκέντρωσης (seller and buyer concentration). Ο αριθμός και το μερίδιο της αγοράς των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε μια αγορά.
 • Η διαφοροποίηση της παραγωγής (product differentiation). Αναφέρεται στον αριθμό και τη διαφορετικότητα των προϊόντων τα οποία διακινούνται σε μια αγορά (ή κλάδο).
 • Η ευκολία πρόσβασης (height of barriers to entry). Τα εμπόδια που συναντά μια νέα επιχείρηση που εισέρχεται στην αγορά.
 • Η δυναμική της αγοράς. Περιλαμβάνει κυρίως τη μεταβολή στο συνολικό μέγεθος της ζήτησης ή της προσφοράς (εξωτερική δυναμική), αλλά και τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν μέσα στην ίδια αγορά εξαιτίας της εισαγωγής νέων προϊόντων ή τάσεων σε αυτήν (εσωτερική δυναμική)

Ανάλυση των εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν το σύνολο της αγοράς, όπως είναι οι καταναλωτικές συνήθειες, το οικονομικό περιβάλλον ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας, το κοινωνικό περιβάλλον και τέλος τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της αγοράς στόχου.

Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015 09:14
αρχή της σελίδας